rots & water

Inleiding

Rots & Water is een psycho-fysiek weerbaarheidprogramma waarin jongeren leren om op een goede manier
voor zichzelf op te komen. In eerste instantie ontwikkeld voor jongens maar inmiddels is gebleken dat ook meiden veel profijt hebben van het Rots en Waterprogramma. Het Rots & Water-programma is ontwikkeld door Freerk Ykema.

Psycho-fysieke benadering
Rots & Water is een psycho-fysiek programma en wordt ondersteund door korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten. Omdat Rots & Water een psycho-fysiek programma is, ondervinden jongeren aan den lijve hoe het voelt om stevig te staan en ontspannen te zijn en hoe je bijvoorbeeld op anderen overkomt wanneer je juist gespannen bent of onzeker.

Pesters leren hoe ze ook sterk en goed zijn als ze niet pesten, jongeren die gepest worden,leren hoe ze door een andere houding en lichaamstaal iets kunnen doen aan het gepest worden. Jongeren leren om conflictsituaties uit de weg te gaan en hoe ze op een adequate manier kunnen reageren als ze toch in een conflict terecht komen. Korte lontjes worden wat langer.

In de Rots & Watertraining zitten veel oefeningen uit bijvoorbeeld de judosport en andere verdedigingssporten. Hierdoor vinden veel jongeren het niet alleen leerzaam maar ook leuk om aan de training mee te doen. 

Voor wie?
Deze training is zeer geschikt voor zowel jongeren die wat weerbaarder moeten worden, als ook voor jongeren die (te) snel tot actie overgaan. Een combinatie van beide soort leerlingen in één groep is zeer waardevol. 
Met name in het vergroten van weerbaarheid en incassatievermogen maar ook als het gaat om verminderen van pestgedrag en gepest worden.

Er is een sterke voorkeur voor gescheiden groepen.