voor wie?

Individuele begeleiding/coaching is voor mensen die gemotiveerd zijn om aan hun huidige situatie te werken omdat ze hier graag verandering in willen aanbrengen.

Teamcoaching is voor teams die hun samenwerking willen verbeteren, hun cultuur willen veranderen of bepaalde thema’s willen bespreken.

Gezins-begeleiding/coaching is voor ouders en hun kinderen die moeilijkheden ervaren in hun thuissituatie, hetzij in hun opvoedersrol, hetzij in hun onderlinge afstemming.