traject

Vaak wordt gesteld dat coaching per definitie een kort doelmatig traject is.

Ik ben het hier niet per definitie mee eens; soms heeft iemand meer tijd nodig om datgene waar hij of zij mee worstelt de baas te kunnen.

Coaching bij mij duurt net zo lang als u het nodig heeft en we samen zien dat we vooruitgang boeken. Als u denkt dat het genoeg is stoppen we, als ik denk dat het genoeg is zal ik dat aangeven evenals wanneer ik denk dat de door mij geboden hulp niet toereikend is. In dit laatste geval zal ik samen met u kijken naar een vervolgstap.

Kosten voor coaching zijn niet door de verzekering vergoed.

Kosten voor gezins en individuele begeleiding gaat via PGB.

indien ik reistijd moet maken om de coaching bij u thuis danwel ergens anders te doen reken ik ? 0,19 /km